Kroz dosadašnji rad, kompanija Geokonzalting d.o.o. je prepoznata kao jedna od vodećih kompanija u BiH na polju projektovanja geotehničkih konstrukcija i rješavanja geotehničkih problema kako na izgradnji novih kilometara autoceste u BiH, tako i na održavanju i rehabilitaciji već izgrađenih. Odvelikog broja značajnih projekata na ovom polju izdvajamo:

  • Geotehnički projekti na koridoru Vc, dionica Kakanj – Bilješevo (Mostovi M1, M2, M3, M4, Prolazi P1 – P9, CP Lučani, Potputnjak Lučani 1, Potputnjak Lučani 2, Potputnjak Lučani 3, Potputnjak P-88, Viadukt Bilješevo, Zid Bilješevo R445, Zid Tičići)
  • Geotehnički projekti na koridoru Vc, dionica Lepenica – Tarčin (Most Bijela, Izlazni portal tunela T4, lijeva tunelska cijev)
  • Geotehnički projekti na koridoru Vc, dionica Drivuša – Klopče (most Drivuša, vijadukt Perin Han, usjek na km 1+200,00 – 1+500,00, zasjek 1+500,00 – 1+940,00, usjek 1+940,00 – 2+100,00, potputnjak)
  • Geotenhnički projekti potpornih zidova na Prvoj transverzali obilaznice oko Sarajeva
  • Geotehnički projekti na koridoru Vc, dionica Klopče – Donja Gračanica
  • Geotehnički projekti na koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak
  • Geotehnički projekat temeljenja mosta M11 i M12 na magistralnoj cesti M18 Šički Brod – Semizovac, dionica Kladanj – Podpaklenik
  •  Projekat sanacije potpornog zida uz željezničku prugu u Tarčinu