( 00 ) 387 33 667 613
info@geokonzalting.ba

GEO KONZALTING d.o.o. osnovan je 2008. od strane iskusnih stručnjaka i predstavlja mladu i dinamičnu kompaniju, koja pruža usluge visokog kvaliteta na polju geotehnike, primarno geotehničkih radova, zaštite okoliša, istraživanja, projektovanja i nadzora. U ovom kratkom periodu uspješno smo realizirali veliki broj projekata sanacije klizišta, zaštite građevinske jame, geotehničkih glavnih projekata, sanacije temelja, geotehničkih istraživanja, sanacije i modernizacije kontrolnih sistema na branama.

Osim realiziranja velikog broja projekata, u cilju podizanja kvalitete procesa projektovanja i odnosa prema našim klijentima, u 2016. godini uspješno smo proveli standardizaciju unutar kompanije sa standardom ISO 9001.

Mi smo mlada i dinamična kompanija, koja pruža usluge visokog kvaliteta s ciljem da svoje aktivnosti u bližoj budućnosti proširimo na zemlje izvan regije

peh