NADZOR I REVIZIJA

Kroz projekte nadzora, revizije i konsaltinga učestvovali smo na izuzetno geotehnički zahtjevnim dionicama autoceste koridora Vc od kojih izdvajamo sljedeće projekte: Revizija geotehničkih misija na koridoru Vc, dionica Zvirovići – Kravice i<a class="moretag" href="https://geokonzalting.ba/?portfolio=uzuzuzuz">Read More…</a>

MONITORING

Osim na polju projektovanja u izgradnji cesta i autocesta u BiH, Geokonzalting d.o.o. svoje učešće na tržištu ostvaruje krozmonitoring padina, usjeka i potpornih konstrukcija. Tako izdvajamo: Monitoring klizišta na petlji Mahovljani, autoput<a class="moretag" href="https://geokonzalting.ba/?portfolio=tztztzt">Read More…</a>

GEOTEHNIČKI PROJEKTI

Kroz dosadašnji rad, kompanija Geokonzalting d.o.o. je prepoznata kao jedna od vodećih kompanija u BiH na polju projektovanja geotehničkih konstrukcija i rješavanja geotehničkih problema kako na izgradnji novih kilometara autoceste u BiH,<a class="moretag" href="https://geokonzalting.ba/?portfolio=fdfdfdfdf">Read More…</a>
peh