NADZOR I REVIZIJA

Kroz projekte nadzora, revizije i konsaltinga učestvovali smo na izuzetno geotehnički zahtjevnim dionicama autoceste koridora Vc od kojih izdvajamo sljedeće projekte: Revizija geotehničkih misija na koridoru Vc, dionica Zvirovići – Kravice iRead More…

MONITORING

Osim na polju projektovanja u izgradnji cesta i autocesta u BiH, Geokonzalting d.o.o. svoje učešće na tržištu ostvaruje krozmonitoring padina, usjeka i potpornih konstrukcija. Tako izdvajamo: Monitoring klizišta na petlji Mahovljani, autoputRead More…

GEOTEHNIČKI PROJEKTI

Kroz dosadašnji rad, kompanija Geokonzalting d.o.o. je prepoznata kao jedna od vodećih kompanija u BiH na polju projektovanja geotehničkih konstrukcija i rješavanja geotehničkih problema kako na izgradnji novih kilometara autoceste u BiH,Read More…
peh