Osim na polju projektovanja u izgradnji cesta i autocesta u BiH, Geokonzalting d.o.o. svoje učešće na tržištu ostvaruje krozmonitoring padina, usjeka i potpornih konstrukcija. Tako izdvajamo:

  • Monitoring klizišta na petlji Mahovljani, autoput Banja Luka – Gradiška
  • Monitoring izlaznog portala tunela T4 u Tarčinu, na dionici autoceste Vlakovo – Tarčin
  • Monitoring ulaznog portala tunela “1. mart“ na dionici autoceste Bilješevo – Drivuša
  • Monitoring usjeka i zasjeka na trasi koridora Vc-dionica Drivuša – Klopče
  • Monitoring zasjeka na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin
  • Monitoring nasipa na dionici koridora Vc, Svilaj – Odžak
  • Rehabilitacija, održavanje i sprovođenje monitoringa na branama – Jablanica, Salakovac, Grabovica, Bogatići