Planiranje istražnih bušotina, bušenje i jezgrovanje, izvođenje geoloških i hidrogeoloških istraživanja , geofička ispitivanja, laboratorijska ispitivanja, geotehnički izvještaji za sve tipove zgrada

Sve vrste geotehničkih projekata: analiza geostatičke stabilnosti, analiza naponskog stanja, određivanje dozvoljenih napona i preporuke za temeljenje, stabilnost kosina i projekat zaštite tla i stijena, zaštita dubokih građevinskih jama, projektovanje temelja zgrada, sanacija klizišta i zaštita od lavina, analiza svih vrsta potpornih konstrukcija.

Nadzor nad izvođenjem svih geotehničkih konstrukcija i ostalih građevinskih radova. Sanacija i modernizacija kontrolnih sistema na branama.

 • Zaštitne konstrukcije dubokih iskopa, zaštita građevinskih jama
 • Temeljne konstrukcije kompleksnih objekata
 • Temeljenje mostova
 • Projektovanje tunela
 • Sanacije klizišta, zaštita od lavina, analiza stabilnosti padine
 • Inženjerskogeološki elaborati
 • Ispitivanja nosivosti i karakteristika tla
 • Inženjer sko geološka istraživanja
 • Hidrogeološka ispitivanja 
 • Hidrološka ispitivanja i analize
 • Plan istražnih geoloških radova
 • Organizacija gradilišnih radova (faze iskopa, faze gradnje)
 • Plan monitoringa geotehničkih konstrukcija
 • Planiranje faza projektovanja i izvođenja
 • Kontinuirana podrška
 • Geotehnički nadzori revizija za sve vrste geotehničkih konstrukcija i projekata
 • Geološkogeotehnički nadzor istražnih radova i ispitivanja
 • Ugradnja, mjerenje i izrada izvještaja inklinometarskih, piezometarskih i deformetarskih mjerenja
 • Ugradnja inklinometarskih instalacija, monitoring i izrada pratećih izvještaja
 • Obnova i modernizacija sistema monitoringa hidroelektrana
 • Konsultantske usluge pri izradi projekata i izvođenja konstrukcija
 • Tehničko i finansijsko savjetovanje investitora
peh