Kroz projekte nadzora, revizije i konsaltinga učestvovali smo na izuzetno geotehnički zahtjevnim dionicama autoceste koridora Vc od kojih izdvajamo sljedeće projekte:

  • Revizija geotehničkih misija na koridoru Vc, dionica Zvirovići – Kravice i Kravice – Bijača Lot 7 (tunel Bijela Vlaka, Most Studenčica, Most Trebižat, Vijadukt Pavlovići)
  • Geotehnički nadzor na dionici koridora Vc Vlakovo – Lepenica L = 10,2 km (Vijadukt Vlakovo, Vijadukt Gladno Polje, Vijdukt Šamin Gaj, tunel Gaj, tunel Igman, usjek Ban Brdo)
  • Geotehnički nadzor na dionici sarajevske obilaznice Lot3a, Butila – Vlakovo
  • Geotehnički nadzor na tunelu Karaula, magistralna cesta M18 Šički Brod – Semizovac, dionica Kladanj – Podpaklenik